Aktualności :
Wamiz Logo

Reklama

Dramat psów w Grodkowie. Właściciel wyjechał i porzucił zwierzęta na ponad 2 miesiące w czasie najsroższej zimy

porzucone psy © grodkow.pl

Pracownicy Straży Miejskiej w Grodkowie otrzymali 1 marca zgłoszenie z pewnej podmiejskiej wsi. Okazało się, że od dwóch miesięcy na prywatnej posesji są uwięzione dwa psy.

Przez Agnieszka Marczak, 12 mar 2019

Na miejscu strażnicy miejscy dowiedzieli się od okolicznych mieszkańców, że właściciel psów wyjechał dwa miesiące temu i od tego czasu psy przebywały na posesji zdane tylko na siebie. I w dodatku w środku zimy! Według relacji zwierzęta były dokarmiane przez sąsiadów – gdyby nie ich pomoc, kto wie, czy sprawa nie zakończyłaby się tragicznie.

Na szczęście w końcu ktoś zdecydował się powiadomić Straż Miejską o porzuceniu psów przez właściciela. Pozostaje pytanie: dlaczego tak późno?

Natychmiast po zgłoszeniu Straż Miejska w Grodkowie przetransportowała zwierzęta do schroniska. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, na przykład kiedy zwierzę zostało pozostawione na dłuższy czas bez opieki, może ono być odebrane właścicielowi i umieszczone w schronisku, mającym podpisaną specjalną umowę z gminą.

Lokalne władze wszczęły już postępowanie karne przeciwko bezmyślnemu właścicielowi. Według ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt porzucenie jest uznawane za znęcanie się nad zwierzętami i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Prawdopodobnie psy nie wrócą już do swojego właściciela. Schronisko podejmie kroki, by znaleźć im nowy dom.

Pamiętajmy, że w przypadku zauważenia porzuconego psa lub kota jesteśmy zobowiązani powiadomić o tym fakcie Straż Miejską, Policję albo najbliższe schronisko.

Źródło: http://www.grodkow.pl/321-aktualnosci/4407-aktualnosci/9287-porzucone-psy.html