Proszę uaktualnić ceny kotów. 

Dla przykładu kot tonkijski obecnie kosztuje średnio 4000 zł.