Polityka prywatności

Obowiązuje od od: 7 Czerwiec 2023 r

ZAKRES POLITYKI

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności ( „Polityka”) w celu zrozumienia naszych polityk i praktyk dotyczących Państwa Danych osobowych oraz sposobu, w jaki będziemy je przetwarzać. Niniejsza Polityka dotyczy osób, które korzystają z usług Wamiz w charakterze konsumenta („Państwo”). W niniejszej Polityce wyjaśniamy, w jaki sposób Wamiz i Nestlé Polska S.A. („Wamiz”, „Nestlé”, „my”) zbiera, wykorzystuje i udostępnia Państwa dane osobowe. Oba podmioty działają jako niezależni administratorzy Państwa danych. Objaśniamy w niej również, w jaki sposób mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je oraz zadecydować o sposobach ich wykorzystywania przez nas.

Niniejsza Polityka dotyczy zbierania danych zarówno w Internecie (online), jak i poza nim (offline), w tym danych osobowych, które zbieramy za pośrednictwem wszystkich naszych kanałów, m.in. stron internetowych, aplikacji, mediów osób trzecich, wydarzeń. Należy pamiętać, że możemy łączyć dane osobowe z jednego źródła (np. podane na stronie internetowej wamiz.com) z danymi z różnych źródeł (np. podane na stronie internetowej,  podczas wydarzeń  jak Wamiz Run). W ten sposób możemy łączyć dane osobowe pierwotnie zebrane przez Wamiz z danymi zebranymi przez poszczególne jednostki Nestlé (np. Nestlé, Wamiz International, etc.). W punkcie 11. znajdują się informacje o tym, jak mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw w tym zakresie.

Jeżeli nie podadzą nam Państwo wymaganych danych osobowych (wskażemy, które dane są wymagane, np. poprzez wyraźną wzmiankę w naszych formularzach rejestracyjnych), może się okazać, że nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu żądanych usług lub produktów. Niniejsza Polityka może od czasu do czasu ulec zmianie (zob. punkt 10).
Niniejsza Polityka zawiera ważne informacje w następujących obszarach:

 1. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH
 2. RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH I SPOSOBY ICH ZBIERANIA
 3. DANE OSOBOWE DZIECI
 4. PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE, PLIKI LOGOWANIA ORAZ WEB BEACONS
 5. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH
 6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 7. ZATRZYMANIE DANYCH OSOBOWYCH
 8. PRZECHOWYWANIE I/LUB PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 9. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I INNE PRAWA
 10. MOŻLIWOŚCI WYBORU SPOSOBU WYKORZYSTYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH
 11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 12. ADMINISTRATORZY DANYCH I DANE KONTAKTOWE

1. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka dotyczy danych osobowych, które zbieramy na Państwa temat z niżej opisanych źródeł metodami określonymi poniżej (zob. punkt 2):

 • Strony internetowe. Strony internetowe prowadzone przez nas, w tym strony, które prowadzimy sami na naszych własnych domenach lub pod własnymi linkami, a także ministrony, które prowadzimy w mediach społecznościowych, np. na Facebooku („strony internetowe”).
 • Witryny mobilne i aplikacje. Witryny mobilne i aplikacje prowadzone przez Wamiz albo w jej imieniu, np. aplikacje na smartfony.
 • E-maile, wiadomości tekstowe i inne wiadomości przekazane drogą elektroniczną. Komunikacja między Państwem a Wamiz kanałami elektronicznymi.
 • Interakcja z elementami reklamowymi. Interakcja z naszymi reklamami (np. jeżeli wejdą Państwo w interakcję z naszą reklamą na stronie internetowej osoby trzeciej, możemy otrzymać informację o takiej interakcji).
 • Dane, które tworzymy. Podczas naszej interakcji z Państwem możemy tworzyć dane na Państwa temat (np. archiwum Państwa zakupów na naszych stronach).
 • Dane z innych źródeł. Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook), internetowe sieci reklamowe (np. Google), badania rynku (jeżeli respondenci nie są anonimowi), niezależne podmioty zbierającedane, partnerzy promujący Wamiz i Nestlé, źródła publiczne oraz dane pozyskiwane wraz z przejęciem innego przedsiębiorstwa.

2.    RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH I SPOSOBY ICH ZBIERANIA

W zależności od sposobu interakcji z Wamiz (online, offline, telefonicznie itp.) zbieramy różne, wymienione poniżej rodzaje informacji na Państwa temat.

 • Osobowe dane kontaktowe. Obejmują wszystkie informacje, które nam Państwo podają, dzięki którym jesteśmy w stanie się z Państwem skontaktować, np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, profil w mediach społecznościowych czy numer telefonu.
 • Informacje na temat loginu do konta. Wszystkie informacje wymagane do udzielenia Państwu dostępu do Państwa osobistego profilu. Są to m.in. login, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło w niemożliwej do odzyskania formie czy też pytania bezpieczeństwa i odpowiedzi na nie.
 • Informacje demograficzne i zainteresowania. Wszystkie demograficzne i behawioralne informacje na Państwa temat. Są to m.in. data urodzenia, wiek lub przedział wiekowy, płeć, położenie geograficzne (np. kod pocztowy), ulubione produkty, zainteresowania i informacje o domostwie lub stylu życia.
 • Informacje przesyłane przez komputer lub urządzenie mobilne. Wszystkie informacje o systemie komputerowym lub innym urządzeniu, z którego korzystają Państwo, by skorzystać z naszych stron internetowych lub aplikacji, np. adres IP, z którego łączą się Państwo z Internetem, a także rodzaj i wersja systemu operacyjnego i przeglądarki. W przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji Wamiz na urządzeniu mobilnym, np. na smartfonie, zbieramy również w granicach dozwolonych przez prawo takie informacje, jak unikalny numer urządzenia, identyfikator reklamowy, dane geolokalizacyjne i inne podobne dane na temat urządzenia mobilnego.
 • Informacje na temat komunikacji i wykorzystania stron internetowych. Podczas przeglądania naszych stron internetowych i newsletterów oraz interakcji z nimi automatycznie wykorzystujemy technologie automatycznego zbierania danych w celu zbierania informacji na temat Państwa zachowania. Informacje te obejmują m.in. linki, które Państwo klikają, strony i zawartość, którą Państwo przeglądają, oraz przez jak długi czas, a także inne podobne dane i statystyki dotyczące Państwa interakcji z powyższymi, np. błędy pobierania czy czas wizyty na poszczególnych stronach. Tego typu informacje zbierane są przy wykorzystaniu zautomatyzowanych technologii, takich jak pliki cookies i obiekty web beacons, a także przy wykorzystaniu niezależnych mechanizmów śledzenia stosowanych w celach analitycznych i reklamowych. Mają Państwo prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu tego rodzaju technologii. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 4.
 • Badania rynku i informacje zwrotne od konsumentów. Wszystkie informacje, które dobrowolnie nam Państwo podadzą na temat Państwa wrażeń z korzystania z naszych produktów i usług.
 • Treść tworzona przez konsumentów. Cała treść, którą Państwo stworzą i którą się Państwo z nami podzielą w mediach społecznościowych lub poprzez dodanie jej na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach, w tym w aplikacjach na portalach społecznościowych stron trzecich, np. na Facebooku. Są to np. zdjęcia, filmy, opowieści i im podobne. W zakresie dozwolonym przez prawo zbieramy i publikujemy treść tworzoną przez konsumentów w związku z różnymi aktywnościami, m.in. w ramach konkursów i innych promocji, na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych stron trzecich.
 • Informacje na temat płatności i dane finansowe. Wszystkie informacje, których potrzebujemy do realizacji zamówienia lub które podają Państwo w celu dokonania zakupu, m.in. dane karty płatniczej lub kredytowej (imię i nazwisko posiadacza, numer karty, data ważności itp.), lub inne dane w ramach pozostałych form płatności (jeżeli takowe zostały wybrane). W każdym przypadku my i podmioty przetwarzające w naszym imieniu płatności obchodzimy się z Państwa danymi finansowymi i informacjami na temat płatności w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami bezpieczeństwa, m.in. PCI DSS.
 • Szczególne kategorie danych osobowych. Nie dążymy do zbierania lub przetwarzania w inny szczególnych kategorii danych osobowych w ramach naszej zwykłej działalności. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych szczególnych kategorii danych  okaże się konieczne z powodów medycznych lub marketingowych, będziemy to robić za Państwa uprzednią i wyraźną zgodą w określonych, wyraźnych i uzasadnionych celach, w ścisłej zgodności z przepisami RODO dotyczącymi przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych.

3. DANE OSOBOWE DZIECI

Uważamy, że ochrona prywatności dzieci korzystających z Internetu jest niezwykle ważna i zachęcamy rodziców lub opiekunów do spędzania z nimi czasu w celu uczestniczenia i zarządzania ich aktywnością online.
Prosimy o upewnienie się, że Państwa dzieci nie podają w Internecie swoich danych osobowych bez Państwa zgody.

W niektórych naszych witrynach internetowych (zwłaszcza w naszych witrynach e-commerce) zakładanie kont jest ograniczone do osób pełnoletnich.

Nie zabiegamy o podawanie ani nie zbieramy świadomie danych osobowych osób poniżej 16 roku życia. Jeżeli odkryjemy, że nieświadomie zebraliśmy dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, niezwłocznie usuniemy je z naszych baz danych. Nestlé lub Wamiz może jednakże zbierać dane osobowe osób poniżej 16 roku życia podane bezpośrednio przez jej rodzica lub opiekuna prawnego oraz za wyraźną zgodą takiej osoby.

W każdej chwili możesz zweryfikować, zmodyfikować lub usunąć dane osobowe swojego dziecka. Możesz również zażądać usunięcia danych swojego dziecka, kontaktując się na adres podany w kontaktach wskazanych w pytaniu nr 10.

4.  PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE, PLIKI LOGOWANIA ORAZ WEB BEACONS

 • Pliki cookies i podobne technologie. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką  dotyczącą  Cookies [Polityka Nestlé dotycząca Cookies | Nestlé (nestle.pl)], w którym dowiedzą się Państwo, jak można zarządzać tymi plikami, z jakich plików cookies korzystamy oraz w jakich celach je wykorzystujemy.
 • Pliki logowania. Zbieramy informacje w postaci plików logowania, które rejestrują aktywność na stronie internetowej oraz zbierają statystyki na temat tego, w jaki sposób przeglądają Państwo strony internetowe. Wpisy te są generowane automatycznie i pomagają nam rozwiązywać problemy, poprawiać wydajność i utrzymać bezpieczeństwo na naszych stronach internetowych na odpowiednim poziomie.
 • Obiekty web beacons. Obiekty web beacons (znane również jako „web bugi”) to krótkie ciągi kodu wyświetlające obraz graficzny na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail w celu przesyłania nam danych. Informacje zbierane za pośrednictwem web beacons obejmują takie informacje, jak adres IP, a także informacje o tym, w jaki sposób reagują Państwo na kampanię mailową (np. kiedy otworzyli Państwo wiadomość, jakie linki Państwo kliknęli itp.). Umieszczamy web beacons na naszych stronach internetowych i w wiadomościach, które Państwu przesyłamy. Web beacons wykorzystujemy w licznych celach, w tym m.in. na potrzeby raportowania o ruchu na witrynach, zliczania wyświetleń, kontroli i sprawozdawczości wiadomości, personalizacji, a także w celach reklamowych.

5.    WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej opisaliśmy poszczególne cele, w jakich zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, a także poszczególne rodzaje danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w danym celu. Należy pamiętać, że nie wszystkie z Państwa danych mogą być zbieranee i przetwarzane we wszystkich z poniższych celów.

W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe? Nasze potrzeby Nasz uzasadniony interes
Konkursy i działalność marketingowo-promocyjna. Za Państwa zgodą (jeżeli taka zgoda będzie wymagana) wykorzystujemy dane osobowe, by informować Państwa o naszych produktach i usługach (np. komunikaty lub kampanie marketingowe i promocje). Możemy to robić drogą elektroniczną, w postaci reklam, w wiadomościach SMS, podczas rozmów telefonicznych i listownie w zakresie dozwolonym przez prawo. Niektóre z naszych kampanii i promocji prowadzone są na stronach internetowych lub portalach społecznościowych niezależnych od nas podmiotów. Powyższe jest dobrowolne, co oznacza, że mogą Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tych celach albo cofnąć udzieloną zgodę, jeżeli prawo danego kraju na to zezwala. Szczegółowe informacje na temat tego, jak zmienić swoje preferencje dotyczące komunikacji marketingowej, znajdują się w punktach 9 i 10 poniżej. Więcej na temat naszych konkursów i innych promocji znajduje się w oficjalnym regulaminie danego konkursu/ danej promocji i w informacjach na ich temat.
 • Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)
 • Wypełnienie zobowiązań umownych
 • Nasz uzasadniony interes
 • Określenie, które z naszych produktów i usług mogą Państwa zainteresować, oraz przedstawienie ich Państwu
 • Zdefiniowanie rodzajów odbiorców nowych produktów lub usług
Portale społecznościowe stron trzecich. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, kiedy korzystają Państwo z takich funkcji na portalach społecznościowych stron trzecich, jak np. polubienie postu, by przekazywać Państwu reklamy i kontaktować się z Państwem za pośrednictwem tych portali. Więcej na temat działania tych funkcji, zbieranych przez nas danych profilowych i możliwości wycofania zgody na otrzymywanie tego typu zawiadomień znajduje się w oświadczeniach o ochronie prywatności poszczególnych portali społecznościowych stron trzecich. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby dostosować i dostarczyć Państwu komunikację, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, w oparciu o Państwa zainteresowania i interakcje z naszymi produktami i usługami.
 • Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)
 • Nasz uzasadniony interes
 • Określenie, które z naszych produktów i usług mogą Państwa zainteresować, oraz przedstawienie ich Państwu
 • Zdefiniowanie rodzajów odbiorców nowych produktów lub usług
Personalizacja (offline i online). Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane) wykorzystujemy Państwa dane osobowe do (i) analizowania Państwa preferencji i nawyków, do (ii) przewidywania Państwa potrzeb w oparciu o analizę profilu, do (iii) poprawy i personalizacji sposobu korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych i aplikacji, do (iv) zapewnienia, że materiały zawarte na naszych stronach i w naszych aplikacjach zostały zoptymalizowane pod kątem Państwa potrzeb i urządzeń, do (v) przesyłania  Państwu spersonalizowanych reklam i informacji o konkursach oraz do (vi) udzielenia Państwu dostępu do interaktywnych funkcji. Przykładowo, zapamiętujemy Państwa login/ adres e-mail lub nazwę użytkownika, by podczas następnej wizyty mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć przedmioty, które poprzednio umieścili Państwo w koszyku. W oparciu o tego typu informacje oraz za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane) przesyłamy Państwu także konkretne materiały lub promocje Wamiz i/lub Nestlé dopasowane do Państwa zainteresowań. Powyższe jest dobrowolne, co oznacza, że mogą Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu. Więcej informacji na temat tego, jak cofnąć zgodę na takie przetwarzanie danych, znajduje się w punkcie 10 poniżej.
 • Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)
 • Nasz uzasadniony interes
 • Określenie, które z naszych produktów i usług mogą Państwa zainteresować, oraz przedstawienie ich Państwu
 • Zdefiniowanie rodzajów odbiorców nowych produktów lub usług
Realizacja zamówień. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do realizacji Państwa zamówień, informowania Państwa o statusie zamówień, poprawiania danych adresowych oraz do weryfikowania tożsamości i dokonywania innych czynności mających na celu wykrycie ewentualnego oszustwa. Dotyczy to również wykorzystywania określonych danych osobowych i informacji na temat płatności.
 • Wypełnienie zobowiązań umownych
 • Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)
 • Zobowiązania prawne
 • Nasz uzasadniony interes
 • Udoskonalenie aktualnych i opracowanie nowych produktów i usług
 • Zwiększenie efektywności
 • Ochrona naszych systemów, sieci i pracowników
Pozostałe ogólne cele (np. cele wewnętrzne, badania rynkowe, analityka, zapewnienie bezpieczeństwa). Na mocy obowiązujących przepisów prawa wykorzystujemy Państwa dane osobowe w innych, ogólnych celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością, w tym do prowadzenia Państwa konta, prowadzenia badań rynkowych czy pomiaru skuteczności kampanii reklamowych. Jeżeli mają Państwo więcej kont w Wamiz niż jedno (Wamiz, Conso Animo,…), zastrzegamy sobie prawo połączenia danych z tych kont. Ponadto wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zarządzaniu naszymi systemami komunikacji, informatycznymi i bezpieczeństwa.
 • Wypełnienie zobowiązań umownych
 • Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)
 • Zobowiązania prawne
 • Nasz uzasadniony interes
 • Udoskonalenie aktualnych i opracowanie nowych produktów i usług
 • Zwiększenie efektywności
 • Ochrona naszych systemów, sieci i pracowników
Kwestie prawne, fuzje lub przejęcia. W przypadku przejęcia przedsiębiorstwa lub majątku  Nestlé lub  Wamiz przez inne przedsiębiorstwo lub w przypadku fuzji z innym przedsiębiorstwem, m.in. na skutek upadłości, udostępnimy Państwa dane osobowe naszym następcom prawnym. Ponadto udostępnimy je osobom trzecim, (i) jeżeli wymagają od nas tego obowiązujące przepisy prawa, (ii) jeżeli okaże się to konieczne w ramach postępowania prawnego, (iii) jeżeli zażąda tego właściwy organ ochrony porządku publicznego, (iv) aby chronić nasze prawa, prywatność, bezpieczeństwo i aktywa lub interes społeczny, bądź (v) w celu wykonania postanowień dowolnej umowy lub spełnienia warunków korzystania z naszych stron internetowych.
 • Zobowiązania prawne
 • Nasz uzasadniony interes
 • Ochrona naszych aktywów i pracowników

6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oprócz podmiotów Wamiz i Nestlé wskazanych w punkcie 12 poświęconym administratorom danych i danym kontaktowym udostępniamy Państwa dane poufne stronom trzecim z poniższych kategorii.

 • Usługodawcy. Są to zewnętrzne firmy, które pomagają nam prowadzić naszą działalność (np. realizować zamówienia, przetwarzać płatności, wykrywać oszustwa, weryfikować tożsamość, prowadzić strony internetowe, badać rynek, świadczyć usługi wsparcia, oferować promocje, rozwijać witryny internetowe, analizować dane, obsługiwać klientów i im podobne). Usługodawcy i wyznaczony przez nich personel będą mieć dostęp do Państwa danych osobowych w naszym imieniu wyłącznie do wypełnienia zadań, które im zlecimy, oraz będą zobowiązani zachować te dane w pełnej poufności i w bezpiecznym miejscu. Jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, mogą Państwo otrzymać listę podmiotów przetwarzających Państwa dane osobowe (zob. punkt 12, by się z nami skontaktować).
 • Wywiadownie gospodarcze i firmy windykacyjne. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa korzystamy z pomocy zewnętrznych agencji raportowania kredytowego i windykatorów w celu weryfikacji Państwa zdolności kredytowej (w szczególności w przypadku zamówień rozliczanych na podstawie faktury) lub windykacji zaległych należności.
 • Niezależne firmy wykorzystujące dane osobowe we własnych celach marketingowych. Z wyjątkiem sytuacji, w której udzielili Państwo na to zgody, nie sprzedamy Państwa danych osobowych ani nie udzielimy licencji na korzystanie z nich osobom trzecim do realizacji ich własnych celów marketingowych. Ich tożsamość zostanie podana, kiedy poprosimy Państwa o udzielenie na to zgody. Przykładowo, możemy udostępniać Meta Platforms Ireland Limited ("Meta") pewne dane dotyczące działań, które podejmują Państwo na naszych stronach internetowych. Chodzi między innymi o takie działania jak: wizyty na naszych stronach internetowych, interakcje na naszych stronach internetowych, korzystanie przez Państwa z Facebook Connect oraz informacje zebrane za pomocą plików cookie lub podobnych technologii, w tym za pośrednictwem Facebook Pixel. Dzięki temu możemy zmierzyć skuteczność naszej reklamy, ulepszyć nasze praktyki marketingowe, a także dostarczać Państwu najbardziej przydatne dla Państwa reklamy (w tym w mediach społecznościowych takich jak Facebook). Jesteśmy wraz z Meta współadministratorem Państwa danych. To oznacza, że musimy przekazać Państwu niniejszą informację. W przypadku jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw z zakresu ochrony danych, należy skontaktować się z firmą Meta. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Meta umożliwia korzystanie z praw podmiotów danych, a także na temat sposobu w jaki Meta przetwarza dane jako niezależny administrator danych, znajdą Państwo w Polityce prywatności Meta, dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 • Strony trzecie wykorzystujące pozyskane dane osobowe ze względów prawnych lub w związku z fuzją/przejęciem. Udostępnimy Państwa dane osobowe osobom trzecim ze względów prawnych lub w związku z fuzją lub przejęciem (zob. punkt 5).

7. ZATRZYMANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podejmujemy wszelkie zasadne kroki, by dopilnować, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres, ustalony z zastosowaniem poniższych kryteriów:

a) zachowamy kopie Państwa danych osobowych w formie umożliwiającej Państwa identyfikację wyłącznie tak długo, jak będzie nas z Państwem łączył jakikolwiek stosunek (np. tak długo, jak będą się Państwo znajdować na naszej liście mailingowej, aż do wypisania się z niej; aż do cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania)

b) czas trwania mającego zastosowanie okresu przedawnienia dla roszczeń/zobowiązań podatkowych związanych z danym celem przetwarzania danych osobowych plus 15 miesięcy liczonych od końca roku, w których upłynął mający zastosowanie okres przedawnienia. Ten dodatkowy okres jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem okresu przedawnienia i służy określeniu jednego terminu, w którym będą usuwane, niszczone lub zanonimizowane dane osobowe. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać Państwa dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia.

W trakcie okresów, o których mowa w podpunkcie (b) powyżej, ograniczymy nasze czynności przetwarzania Państwa danych osobowych do przechowywania lub zabezpieczenia tych danych, z wyjątkiem zakresu, w jakim określone dane stanowią przedmiot dochodzonego roszczenia lub jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. (c) Dane osobowe wykorzystywane do zapewnienia Państwu spersonalizowanych doświadczeń (więcej szczegółów w punkcie 5) będą przechowywane przez okres dozwolony przez obowiązujące przepisy prawa.

Po upływie powyższych okresów przechowywania, Państwa dane osobowe zostaną trwale usunięte ze wszystkich baz Wamiz  i Nestlé lub zanonimizowane.

8.     PRZECHOWYWANIE I/LUB PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Stosujemy odpowiednie środki (opisane poniżej), by Państwa dane osobowe były bezpieczne i zostały poufne. Należy jednak pamiętać, że środki te nie mają zastosowania do informacji, które udostępniają Państwo publicznie na portalach społecznościowych stron trzecich.

 • Osoby, które mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez naszych upoważnionych pracowników lub pośredników wyłącznie w wymaganym zakresie, w zależności od celu, w jakim zostały zebrane (np. pracownicy odpowiedzialni za obsługę klientów będą mieli dostęp do danych klienta jako konsumenta).
 • Środki podjęte w środowiskach operacyjnych. Przechowujemy Państwa dane osobowe w środowiskach operacyjnych, w których stosowane są zasadne środki bezpieczeństwa, by nie dopuścić do nieuprawnionego dostępu do nich. Ponadto stosujemy zasadne standardy ochrony danych osobowych. Przekazywanie informacji za pośrednictwem internetu nie jest niestety całkowicie bezpieczne i choć staramy się jak najlepiej chronić Państwa dane osobowe, to nie możemy zagwarantować ich pełnego bezpieczeństwa podczas ich podawania na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach.
 • Środki, których podjęcia oczekujemy od Państwa. Państwo również pełnią ważną rolę w ochronie swoich danych osobowych. Zakładając konto online, należy się upewnić, że wybrane hasło jest trudne do odgadnięcia dla innych. Nigdy nie wolno nie ujawniać swojego hasła innym! Są Państwo odpowiedzialni za zachowanie swojego hasła w poufności oraz za każde wykorzystanie swojego konta. Jeżeli korzystają Państwo ze wspólnego lub publicznego komputera, prosimy nigdy nie zapamiętywać swojego loginu/adresu e-mail ani hasła, a także upewnić się, że wylogowali się Państwo po każdej sesji. Powinni Państwo również korzystać ze środków ochrony prywatności udostępnionych na naszych stronach i w naszych aplikacjach.
 • Przekazanie Państwa danych osobowych. Przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych wymaga, aby Państwa dane osobowe były w tym czy innym czasie przekazywane i przechowywane w kraju innym niż ten, w którym mieszkacie, w szczególności w Szwajcarii i Luksemburgu w przypadku płatności kartą kredytową na naszych stronach lub w aplikacjach do zakupów online. Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności możemy przekazywać dane osobowe w obrębie grupy Nestlé oraz osobom trzecim, o których mowa w punkcie 6. powyżej, w celach wymienionych w niniejszej Polityce. Z tego powodu możemy przekazywać Państwa dane osobowe do innych krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy i wymogi w zakresie ochrony danych w porównaniu z tymi, które mają zastosowanie w Polsce. W takich przypadkach (i) stosujemy zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne w celu ochrony Państwa danych osobowych (mają Państwo prawo zażądać od nas wydania Państwu kopii tych klauzul, kontaktując się z nami w sposób opisany w punkcie 12 poniżej); lub (ii) postępujemy na podstawie Państwa zgody (jeżeli na jej uzyskanie pozwalają przepisy prawa). 

9.    PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE

Dostęp do danych osobowych. Państwo sami, Państwa potomkowie, przedstawiciele i/lub agenci mają prawo dostępu do informacji, wglądu w nie oraz do zażądania papierowej lub elektronicznej kopii informacji, jakie o Państwu zebraliśmy. Ponadto mają Państwo prawo zażądać informacji na temat źródła pochodzenia Państwa danych osobowych.

Z powyższych praw mogą Państwo kontaktując się z nami jak wskazano w punkcie 12 (ADMINISTRATORZY DANYCH) zastrzegamy sobie możliwość zweryfikowania Państwa tożsamości przed udzieleniem jakichkolwiek informacji). Jeżeli takie żądanie zostanie wystosowane przez inną osobę niż Państwo bez przedstawienia dowodu, że dokonano tego w Państwa imieniu, żądanie zostanie odrzucone. Należy pamiętać, że wszelkie informacje identyfikacyjne przekazane nam będą przetwarzane wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Dodatkowe prawa (np. do zmiany czy usunięcia danych osobowych). W zakresie przewidzianym przez prawo Państwo sami, Państwa potomkowie, przedstawiciele i/lub agenci mogą (i) zażądać usunięcia, przeniesienia, poprawy lub zmiany swoich danych osobowych, (ii) sprzeciwić się przetwarzaniu danych, (iii) zażądać ograniczenia wykorzystywania i udostępniania swoich danych osobowych, jak również (iv) cofnąć zgodę na każdy rodzaj przetwarzania przez nas danych.

Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach możemy nie być w stanie usunąć Państwa danych osobowych, nie usuwając przy tym Państwa konta. Istnieje możliwość, że będziemy zmuszeni zachować niektóre z Państwa danych osobowych po przychyleniu się do Państwa żądania ich usunięcia w celu spełnienia wymogów prawnych lub warunków odnośnych umów. Ponadto, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, możemy mieć możliwość zachowania niektórych z Państwa danych osobowych na potrzeby własnej działalności (zob. punkt 7 - ZATRZYMANIE DANYCH OSOBOWYCH).

Jeżeli to możliwe, nasze strony internetowe zostaną wyposażone w dedykowaną funkcję umożliwiającą Państwu wgląd w Państwa dane osobowe i ich edycję. Należy pamiętać, że od zarejestrowanych na naszych stronach konsumentów możemy wymagać potwierdzenia ich tożsamości (np. podania loginu, adresu e-mail czy hasła) przed udzieleniem dostępu do ich konta lub zapisaniem na nim wprowadzonych zmian. Pomaga to zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do konta.

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeśli jednak w dalszym ciągu będą mieli Państwo obawy, mają Państwo prawo złożyć skargę we właściwym organie ochrony danych.

10.    MOŻLIWOŚCI WYBORU SPOSOBU WYKORZYSTYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

Staramy się, by mieli Państwo możliwość wyboru, w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Do Państwa dyspozycji są mechanizmy kontroli swoich danych osobowych.

 • Pliki cookies i podobne technologie. Swoją zgodą mogą Państwo zarządzać poprzez (i) nasze rozwiązanie do zarządzania zgodami lub (ii) swoją przeglądarkę, w której mogą Państwo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie żadnych albo niektórych plików cookies lub podobnych technologii oraz która może Państwa powiadamiać o tym, że powyższe są stosowane. Zob. punkt 4 powyżej.
 • działalność marketingowo-promocyjna. Mogą Państwo wyrazić zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych przez  Nestlé lub Wamiz w celu promowania naszych produktów i usług poprzez zaznaczenie odpowiednik pól na formularzach lub poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez pracownika centrum obsługi klientów. Jeżeli stwierdzą Państwo, że nie chcą już Państwo otrzymywać tego typu powiadomień, mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej, stosując się do instrukcji podanej w każdej wysłanej Państwu wiadomości. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych jakimkolwiek kanałem, w tym na portalach społecznościowych stron trzecich, mogą Państwo w dowolnej chwili anulować subskrypcję, klikając w linki podane w wiadomości, logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej, w naszej aplikacji lub na portalu społecznościowym strony trzeciej lub zmieniając swoje preferencje na swoim koncie poprzez odznaczenie poszczególnych pól lub skontaktowanie się z naszym centrum obsługi klientów. Należy pamiętać, że nawet jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania informacji marketingowych, w dalszym ciągu będziemy Państwu wysyłać komunikaty administracyjne, m.in. spis czynności dokonanych na Państwa koncie (np. potwierdzenie zmiany hasła) i inne istotne niemarketingowe powiadomienia.
 • Personalizacja (offline i online). Jeżeli chcą Państwo, abyśmy przesyłali Państwu spersonalizowane wiadomości, reklamy i materiały, mogą Państwo na to wyrazić zgodę, zaznaczając odpowiednie pola na formularzu lub odpowiadając na pytania zadane przez pracownika naszego centrum obsługi klientów. Jeżeli stwierdzą Państwo, że nie chcą już Państwo otrzymywać spersonalizowanych treści, mogą Państwo z tego zrezygnować w każdej chwili, logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji i zmieniając tam swoje preferencje na swoim koncie poprzez odznaczenie poszczególnych pól lub skontaktowanie się z naszym centrum obsługi klientów.
 • Personalizowane reklamy. Współpracujemy z sieciami reklamowymi i innymi reklamodawcami („Reklamodawcy”), którzy zajmują się reklamą naszych produktów i usług w naszym imieniu oraz w imieniu innych, niezależnych od nas firm w internecie.  Niektóre z tych reklam będą dostosowane do Państwa zainteresowań w oparciu o zebrane przez nas informacje na naszych stronach lub na stronach należących do stron trzecich.  Więcej na temat tego sposobu przesyłania reklam oraz tego, w jaki sposób zrezygnować z otrzymywania reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań od firm należących do programu samoregulacji Digital Advertising Alliance („DAA”), znajduje się na stronie www.aboutads.info/choices . Ponadto mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania tego typu reklam poprzez aplikacje mobilne od firm współpracujących w ramach aplikacji AppChoices od DAA poprzez pobranie jej ze sklepu iOS lub Androida.  Mogą Państwo również zatrzymać proces zbierania dokładnych danych geolokalizacyjnych wysyłanych przez Państwa urządzenie mobilne poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawieniach urządzenia.

11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Jeżeli zmieni się sposób, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi, zaktualizujemy niniejszą Politykę. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych praktyk i treści niniejszej Polityki w dowolnej chwili. O każdej zmianie Polityki będziemy Państwa informować, poprzez informację na naszych stronach internetowych/ w naszych aplikacjach lub wysyłając Państwu zmienioną Politykę. 

12. ADMINISTRATORZY DANYCH I DANE KONTAKTOWE

Jeżeli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki i stosowanych przez nas praktyk ochrony danych lub jeżeli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą niezgodności z obowiązującymi przepisami ochrony prywatności, mogą Państwo również skontaktować się z nami w sposób przedstawiony poniżej. 
Zbadamy każdą skargę dotyczącą sposobów naszego postępowania z Państwa danymi osobowymi (w tym skargę dotyczącą naruszenia przez nas praw wynikających z mających zastosowanie przepisów o ochronie prywatności).

Administrator danych  Odpowiedzialność
WAMIZ SAS
10 rue du Rendez-vous, 75012 Paris, France
e-mail: privacy@wamiz.com 
Wszelkie aktywności Wamiz 
Nestlé Polska S.A.
ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, Polska 
e-mail: data.privacy@pl.nestle.com
tel. : 800 174 902
Wszystkie aktywności Nestlé Polska S.A.

Mogą się Państwo również skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod następującym adresem: DataProtectionOffice@nestle.com