Polityka prywatności

ZAKRES POLITYKI

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności Wamiz („Polityka”) w celu zrozumienia naszych polityk i praktyk dotyczących Państwa Danych osobowych oraz sposobu, w jaki będziemy je przetwarzać. Niniejsza Polityka dotyczy osób, które korzystają z usług Wamiz  („Państwo”). W niniejszej Polityce wyjaśniamy, w jaki sposób Wamiz  („my”) zbiera, wykorzystuje i udostępnia Państwa dane osobowe. Objaśniamy w niej również, w jaki sposób mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je oraz zadecydować o sposobach ich wykorzystywania przez nas.

Niniejsza Polityka dotyczy zbierania danych zarówno w Internecie (online), jak i poza nim (offline), w tym danych osobowych, które zbieramy za pośrednictwem różnych kanałów takich, jak strony internetowe, aplikacje, media społecznościowe oraz podczas różnych wydarzeń. Należy pamiętać, że możemy łączyć dane osobowe z różnych źródeł (np. podane na stronie internetowej i podczas wydarzenia). W punkcie 9 znajdują się informacje o tym, jak mogą Państwo wyrazić swój sprzeciw w tym zakresie.

W przypadkach, w których przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nas zobowiązań prawnych, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa określających zobowiązania prawne ciążące na nas. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe kontaktowanie się z nami, korzystanie z naszych produktów lub usług, lub nie będzie też możliwe podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub zawarcie przez Państwa umowy z nami. Wskażemy, które dane są wymagane, np. poprzez wyraźną wzmiankę w naszych formularzach rejestracyjnych.

Niniejsza Polityka może od czasu do czasu ulegać zmianie (zob. punkt 11).

Niniejsza Polityka zawiera ważne informacje w następujących obszarach:

1. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH
2. RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH I SPOSOBY ICH ZBIERANIA
3. DANE OSOBOWE DZIECI
4. PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE, PLIKI LOGOWANIA ORAZ WEB BEACONS
5. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH
6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
7. ZATRZYMYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
8. PRZECHOWYWANIE I/LUB PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
9. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I INNE PRAWA
10. MOŻLIWOŚCI WYBORU SPOSOBU WYKORZYSTYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH
11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
12. ADMINISTRATORZY DANYCH I DANE KONTAKTOWE

1) ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka dotyczy danych osobowych, które zbieramy od Państwa lub na Państwa temat z niżej opisanych źródeł, metodami określonymi poniżej (zob. punkt 2):

Strony internetowe Wamiz. Strony internetowe dla konsumentów prowadzone przez Wamiz lub w jej imieniu, w tym strony, które prowadzimy sami na naszych własnych domenach lub pod własnymi linkami, a także ministrony, które prowadzimy w mediach społecznościowych takich, jak Facebook („strony internetowe”).

Witryny i aplikacje mobilne Wamiz. Witryny i aplikacje mobilne dla konsumentów prowadzone przez Wamiz lub w jej imieniu, takie jak aplikacje na smartfony.

Wiadomości email, SMS-y i inne wiadomości elektroniczne. Komunikacja elektroniczna między Państwem a Wamiz.
Formularze rejestracji offline. Drukowane i cyfrowe formularze rejestracyjne i im podobne, które zbieramy m.in. drogą pocztową, w punktach sprzedaży, podczas konkursów, promocji i wydarzeń.

Interakcja z reklamą. Interakcje z naszymi reklamami (np. jeżeli wejdą Państwo w interakcję z naszą reklamą na stronie internetowej osoby trzeciej, możemy otrzymać informację o takiej interakcji).

Dane, które tworzymy. Podczas naszej interakcji z Państwem możemy tworzyć dane na Państwa temat (np. archiwum Państwa zakupów na naszych stronach).

Dane z innych źródeł. Media społecznościowe prowadzone przez osoby trzecie (np. Facebook czy Instragram), badania rynku (jeżeli respondenci nie są anonimowi), niezależne podmioty zbierające dane, partnerzy promujący Wamiz, źródła publiczne oraz dane pozyskiwane wraz z przejęciem innego przedsiębiorstwa/przedsiębiorcy.

2) RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH I SPOSOBY ICH ZBIERANIA

W zależności od sposobu interakcji z Wamiz (przez Internet - online, poza nim - offline, telefonicznie itp.) zbieramy różne, wymienione poniżej rodzaje informacji od Państwa.

Osobowe dane kontaktowe. Obejmują wszystkie informacje, które nam Państwo podają, dzięki którym jesteśmy w stanie się z Państwem skontaktować, takie, jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, profil w mediach społecznościowych czy numer telefonu.

Dane logowania do konta. Wszystkie informacje wymagane do udzielenia Państwu dostępu do Państwa konta. Są to m.in. login/adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło w niemożliwej do odzyskania formie czy też pytania bezpieczeństwa i odpowiedzi na nie. Dane demograficzne i zainteresowania. Wszystkie demograficzne i behawioralne informacje na Państwa temat. Są to m.in. data urodzenia, wiek lub przedział wiekowy, płeć, położenie geograficzne (np. kod pocztowy), ulubione produkty, hobby i zainteresowania oraz informacje o gospodarstwie domowym lub stylu życia.

Informacje przesyłane przez komputer lub urządzenie mobilne. Wszystkie informacje o systemie komputerowym lub innym urządzeniu, z którego korzystają Państwo, by skorzystać z naszych stron internetowych lub aplikacji, takie jak adres protokołu internetowego (IP), z którego łączą się Państwo z Internetem, a także rodzaj i wersja systemu operacyjnego i przeglądarki. W przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji Wamiz na urządzeniu mobilnym takim, jak smartfon, zbieramy również, w dozwolonych przypadkach, takie informacje, jak unikalny numer urządzenia, identyfikator wyświetlania reklam, dane geolokalizacyjne i inne podobne dane na temat urządzenia mobilnego.

Informacje o korzystaniu ze stron internetowych/komunikatów. Podczas przeglądania naszych stron internetowych i newsletterów oraz interakcji z nimi, wykorzystujemy technologie automatycznego zbierania danych w celu zbierania informacji na temat Państwa zachowania. Obejmuje to informacje takie jak linki, które Państwo klikają, strony i zawartość, którą Państwo przeglądają, czas przebywania na danych stronach, a także inne podobne dane i statystyki dotyczące Państwa interakcji z powyższymi, takie jak czasy odpowiedzi na zawartość, błędy pobierania czy czas wizyty na poszczególnych stronach. Tego typu informacje zbierane są przy wykorzystaniu zautomatyzowanych technologii, takich jak pliki cookies i web beacons, a także przy wykorzystaniu mechanizmów śledzenia stosowanych przez osoby trzecie w celach analitycznych i reklamowych. Mają Państwo prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu tego rodzaju technologii. Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 4.

Badania rynku i informacje zwrotne od konsumentów. Wszystkie informacje, które dobrowolnie nam Państwo podadzą na temat Państwa doświadczeń z korzystania z naszych produktów i usług.

Treść tworzona przez konsumentów. Treść, którą Państwo stworzą i którą się Państwo z nami podzielą w mediach społecznościowych lub poprzez dodanie jej na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach, w tym poprzez aplikacje na portalach społecznościowych, takich jak Facebook. Są to np. zdjęcia, filmy, opowieści i im podobne. Jeżeli jest to dozwolone, zbieramy i publikujemy treść tworzoną przez konsumentów w związku z różnymi aktywnościami, takimi jak konkursy i akcje promocyjne, funkcje społecznościowe witryn internetowych, angażowanie konsumentów/klientów oraz media społecznościowe prowadzone przez osoby trzecie.

Informacje publikowane w mediach społecznościowych osób trzecich. Wszystkie informacje, które publikują Państwo w mediach społecznościowych oraz informacje znajdujące się na Państwa profilu na portalu społecznościowym osoby trzeciej (takiej jak Facebook), co do których dali Państwo takiej osobie trzeciej zgodę na to, żeby zostały nam udostępnione. Są to np. podstawowe dane Państwa konta (np. nazwa, adres e-mail, płeć, data urodzenia, aktualne miejsce zamieszkania, zdjęcie profilowe, identyfikator użytkownika, lista znajomych itp.) oraz wszelkie pozostałe informacje dodatkowe lub aktywności, na udostępnianie których media społecznościowe osoby trzeciej uzyskały Państwa zgodę. Otrzymujemy informacje na temat Państwa profilu (lub jego części) na portalu społecznościowym osoby trzeciej za każdym razem, gdy pobiorą Państwo aplikację internetową Wamiz z portalu społecznościowego osoby trzeciej, takiej jak Facebook lub gdy z niej Państwo na takim portalu skorzystają lub za każdym razem, gdy skorzystają Państwo z funkcji portalu społecznościowego zintegrowanej ze stroną Wamiz (takiej jak Facebook Connect) lub za każdym razem, gdy wejdą Państwo w interakcję z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych osoby trzeciej. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób Wamiz zbiera informacje na Państwa temat z portali społecznościowych osób trzecich oraz tego, jak cofnąć zgodę na ich udostępnianie, należy odwiedzić stronę odpowiedniego portalu społecznościowego osoby trzeciej.

Szczególne kategorie danych osobowych. Nie dążymy do zbierania lub przetwarzania w inny sposób szczególnych kategorii danych osobowych w ramach naszej zwykłej działalności. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych szczególnych kategorii okaże się konieczne z jakiegokolwiek powodu, będziemy to robić za Państwa uprzednią, wyraźną i dobrowolną zgodą (np. w celach marketingowych). Przetwarzając Państwa dane osobowe szczególnych kategorii w innych celach, postępujemy na poniższej podstawie prawnej: (i) wykrycie potencjalnego przestępstwa i zapobieżenie mu (w tym oszustwa finansowego) oraz (ii) zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (np. w celu spełnienia wymogów sprawozdawczych).

3) DANE OSOBOWE DZIECI

Nie zabiegamy o podawanie ani nie zbieramy świadomie danych osobowych osób poniżej 16 roku życia. Jeżeli odkryjemy, że nieświadomie zebraliśmy dane osobowe osoby poniżej 16 roku życia, niezwłocznie usuniemy je z naszych baz danych. Wamiz może jednakże zbierać dane osobowe osób poniżej 16 roku życia podane bezpośrednio przez ich rodziców lub opiekunów prawnych oraz za ich wyraźną zgodą.

4) PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE, PLIKI LOGOWANIA ORAZ WEB BEACONS

Pliki cookies i podobne technologie. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Cookies (poniżej), z której dowiedzą się Państwo, jak można zarządzać tymi plikami, z jakich plików cookies korzystamy oraz w jakich celach je wykorzystujemy”.

Pliki logowania. Zbieramy informacje w postaci plików logowania, które rejestrują aktywność na stronie internetowej oraz zbierają statystyki na temat tego, w jaki sposób przeglądają Państwo strony internetowe. Wpisy te są generowane automatycznie i pomagają nam rozwiązywać problemy, poprawiać wydajność i utrzymać bezpieczeństwo na naszych stronach internetowych.

Web beacons. Web beacons (znane również jako „web bugi”) to krótkie ciągi kodu wyświetlające obraz graficzny na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail w celu przesyłania nam danych. Informacje zbierane za pośrednictwem web beacons obejmują takie informacje, jak adres IP, a także informacje o tym, w jaki sposób reagują Państwo na kampanię mailową (np. kiedy otworzyli Państwo wiadomość, jakie linki Państwo kliknęli itp.). Umieszczamy web beacons na naszych stronach internetowych i w wiadomościach, które Państwu przesyłamy. Web beacons wykorzystujemy w różnych celach, w tym m.in. na potrzeby raportowania o ruchu na witrynach, zliczania wyświetleń, kontroli i sprawozdawczości wiadomości, personalizacji, a także w celach reklamowych.

Polityka plików cookies na stronie wamiz.pl (dalej: „Strona”)

Wamiz SAS (dalej : „Wamiz”) oraz Zaufani Partnerzy Wamiz zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie) oraz uzyskują dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych podobnych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.

1. Czym sa pliki cookie?

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze przez strony internetowe, które odwiedzasz. Pliki cookie są następnie odsyłane z powrotem do strony internetowej, z której pochodzą, przy każdej wizycie lub są przesyłane do innej strony internetowej, która rozpoznaje te plik cookie. Służą one do tego, aby strony internetowe działały lub działały wydajniej, jak również do informacji właścicielom stron internetowych.

W niniejszej Polityce używamy terminu „pliki cookie”, także aby objąć wszystkie podobne technologie śledzenia, takie jak sygnalizatory www, pliki dziennika oraz znaczniki pikselowe.

2. Jak długo przechowujemy pliki cookies?

Na naszej stronie używamy plików cookies i innych podobnych technologii, które pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) - „sesyjne” (session cookies).

3. Jakie rodzaje plików cookie są wykorzystywane na Stronie?

Możesz sprawdzić jakie pliki cookies wykorzystujemy na tej Stronie klikając [tutaj].
Na naszej Stronie korzystamy z następujących rodzajów plików cookies: 

Rodzaje plików cookie:

a)    Wymagane pliki cookies
Wymagane pliki cookies są niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania Strony. Umożliwiają Ci nawigowanie po stronie i korzystanie z jej podstawowych funkcji (np. pliki umożliwiające logowanie). Pliki te są sesyjne.

b)    Analityczne pliki cookies
Te pliki cookies pozwalają nam zmierzyć i przeanalizować jak korzystasz z naszej Strony, celem udoskonalenia zarówno zapewnianych przez nas funkcjonalności jak i zoptymalizowania zapewnianego przez nas doświadczenia związanego z korzystaniem z naszej strony. Pliki te są sesyjne.

c)    Pliki cookies dotyczące preferencji użytkownika
Te pliki cookies zapamiętują Twoje preferencje (np. dotyczące języka lub lokalizacji) oraz inne informacje jakie zdecydujesz się nam podać, umożliwiając nam zoptymalizowanie Twojego doświadczenie związanego z korzystaniem z naszej Strony, poprzez dostosowanie tych stron do Twoich preferencji. Pliki te są sesyjne.  

d)    Reklamowe pliki cookies
Te pliki cookie gromadzą informacje na temat nawyków związanych z przeglądaniem stron internetowych w celu lepszego dopasowania reklam do zainteresowań Użytkowników. Są one również wykorzystywane do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy oraz pomagają zmierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Zapamiętują one strony internetowe, które odwiedzasz, a te informacje są następnie udostępnianie innym podmiotom, np. reklamodawcom. Możemy (w przypadkach gdy będzie to wymagane- za Twoją zgodą) dzielić się tymi informacjami z innymi stronami, w tym z naszymi zaufanymi partnerami.

e)    Społecznościowe pliki cookies
Ten rodzaj plików cookie jest używany, gdy Użytkownik za pomocą przycisku udostępniania na Stronie udostępnia informacja w mediach społecznościowych. Media społecznościowe zarejestrują tę czynność. Te informacje mogą być powiązane z działaniami związanymi z reklamami oraz targetowaniem. Pliki te są sesyjne.

4. Zarządzaj swoimi preferencjami ustawień plików cookies.

Przy wejściu po raz pierwszy na stronę Użytkownik ma możliwość w ramach bannera dotyczącego plików cookies (wyskakującego w formie ”pop-up”) dobrowolnego zaakceptowania albo odrzucenia (skonfigurowania) plików cookies za pomocą naszego rozwiązania do zarządzania plikami cookies dostępnego w ramach tego bannera. 

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies, Użytkownik może jednak zmienić ustawienia przeglądarki, aby nie akceptować plików cookies lub usuwać takie pliki z systemu. 

Użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich preferencji (ustawień) w zakresie ustawień plików cookie (zdecydować, czy mogą one być używane na jego urządzeniu lub zarządzać swoją zgodą dotyczącą plików cookies, w tym również cofnąć udzieloną zgodę):
a)    za pomocą odpowiedniej zmiany ustawień w ramach naszego rozwiązania do zarządzania  plikami cookies dostępnego tutaj 

lub

b)    za pomocą odpowiedniej zmiany ustawień swojej przeglądarki, w której może zablokować pobieranie i przechowywanie wszystkich lub niektórych plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki.

Wiele obszarów Strony nie wymaga korzystania z plików cookies, nie mniej jednak ich zablokowanie może spowodować brak dostępu do części ich funkcjonalności.

5) WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej opisaliśmy poszczególne cele, w jakich zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, a także poszczególne rodzaje danych osobowych zbieranych w danym celu. Należy pamiętać, że nie wszystkie z Państwa danych mogą być wykorzystywane we wszystkich z poniższych celów.

W jakich celach wykorzystujemy Państwa

dane osobowe?   

Nasze powody Nasze uzasadnione interesy

Obsługa konsumenta. Wykorzystujemy Państwa Dane osobowe na potrzeby obsługi konsumenta, w tym w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania. Zazwyczaj wymaga to wykorzystania pewnych danych kontaktowych oraz informacji dotyczących przyczyn zapytania (takich jak problem techniczny, reklamacja, pytanie ogólne itp.)

 • Wypełnienie zobowiązań umownych
 • Zobowiązania prawne
 • Nasze uzasadnione interesy
 • Udoskonalenie aktualnych i opracowanie nowych produktów i usług
 • Kontrola i poprawa jakości świadczonych usług (zwiększenie efektywności)
 • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń
 •  Badanie satysfakcji klientów
Konkursy i działalność marketingowo-promocyjna. Za Państwa zgodą (jeżeli uzyskanie takiej zgody jest wymagane) wykorzystujemy dane osobowe, by informować Państwa o naszych produktach i usługach (np. komunikaty lub kampanie marketingowe i promocje). Możemy to robić drogą elektroniczną, w postaci reklam, w wiadomościach SMS, podczas rozmów telefonicznych i listownie, w zakresie dozwolonym przez prawo. Niektóre z naszych kampanii i promocji prowadzone są na stronach internetowych lub portalach społecznościowych osób trzecich. Podanie danych w ww. przypadkach jest dobrowolne, co oznacza, że mogą Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tych celach (jeżeli uzyskanie takiej zgody jest wymagane) albo cofnąć udzieloną zgodę lub wnieść sprzeciw co do przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat tego, jak zmienić swoje preferencje dotyczące komunikacji marketingowej, znajdują się w punktach 9 i 10 poniżej. Podanie danych w przypadkach udziału w konkursach i promocjach jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursach/promocjach. Więcej na temat naszych konkursów i innych promocji znajduje się w oficjalnym regulaminie danego konkursu/ danej promocji i w informacjach na ich temat.
 
 • Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)
 • Wypełnienie zobowiązań umownych
 • Zobowiązania prawne
 • Nasze uzasadnione interesy
 • Określenie, które z naszych produktów i usług mogą Państwa zainteresować, oraz przedstawienie ich Państwu
 • Zdefiniowanie rodzajów odbiorców nowych produktów lub usług
 • Zapobieganie oszustwom, ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń
Portale społecznościowe osób trzecich. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe, kiedy korzystają Państwo z takich funkcji na portalach społecznościowych osób trzecich, jak np. polubienie („Like”), by przekazywać Państwu reklamy i kontaktować się z Państwem za pośrednictwem tych portali. Więcej na temat działania tych funkcji, zbieranych przez nas danych profilowych i możliwości wycofania zgody na otrzymywanie od nas informacji znajduje się w oświadczeniach o ochronie prywatności poszczególnych portali społecznościowych osób trzecich.    
Personalizacja (offline i online). Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane) wykorzystujemy Państwa dane osobowe do (i) analizowania Państwa preferencji i nawyków, do (ii) przewidywania Państwa potrzeb w oparciu o analizę Państwa profilu, do (iii) poprawy i personalizacji sposobu korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych i aplikacji, do (iv) zapewnienia, że materiały zawarte na naszych stronach i w naszych aplikacjach zostały zoptymalizowane pod kątem Państwa potrzeb i urządzeń, do (v) przesyłania  Państwu spersonalizowanych reklam i treści oraz do (vi) udzielenia Państwu dostępu do interaktywnych funkcji, jeśli się na to Państwo zdecydują. Przykładowo, zapamiętujemy Państwa login/ adres e-mail lub nazwę użytkownika, by podczas następnej wizyty na naszej stronie mogli się Państwo szybko zalogować. Na podstawie tego typu informacji oraz za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane), przesyłamy Państwu także konkretne materiały lub informacje o Wamiz dopasowane do Państwa zainteresowań. Podanie danych w ww. przypadkach jest dobrowolne, co oznacza, że mogą Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w tych celach (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane), cofnąć udzieloną zgodę lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w tym celu. Więcej informacji na temat tego, jak wnieść sprzeciw, znajduje się w punkcie 10 poniżej.
 • Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)
 • Nasze uzasadnione interesy
 • Określenie, które z naszych produktów i usług mogą Państwa zainteresować, oraz przedstawienie ich Państwu
 • Zdefiniowanie rodzajów odbiorców nowych produktów lub usług
Pozostałe ogólne cele (np. celewewnętrzne, badania rynkowe, analityka, zapewnienie bezpieczeństwa). Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykorzystujemy Państwa dane osobowe w innych, ogólnych celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością, takich jak prowadzenie Państwa konta, prowadzenie wewnętrznych czy rynkowych badań oraz pomiar skuteczności kampanii reklamowych. Jeżeli mają Państwo więcej kont w Wamiz niż jedno, zastrzegamy sobie prawo połączenia danych z tych kont. Pona
 • Wypełnienie zobowiązań umownych
 • Za Państwa zgodą (jeżeli jej uzyskanie jest wymagane)
 • Zobowiązania prawne
 • Nasze uzasadnione interesy
 • Kontrola i poprawa jakości usług (zwiększenie efektywności)
 • Badanie satysfakcji klientów
 • Ochrona naszych systemów, sieci i pracowników
 • Zapobieganie oszustwom, ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń
 • Wypełnienie naszych zobowiązań prawnych
Kwestie prawne, fuzje lub przejęcia. W przypadku przejęcia przedsiębiorstwa lub majątku Wamiz przez inne przedsiębiorstwo/przedsiębiorcę lub w przypadku fuzji z innym przedsiębiorcą, m.in. na skutek upadłości, udostępnimy Państwa dane osobowe naszym następcom prawnym. Ponadto udostępnimy je osobom trzecim, (i) jeżeli wymagają od nas tego obowiązujące przepisy prawa, (ii) jeżeli okaże się to konieczne w ramach postępowania prawnego, (iii) jeżeli zażąda tego właściwy organ powołany do kontroli lub egzekwowania prawa, (iv) aby chronić nasze prawa, prywatność, bezpieczeństwo i aktywa, bądź (v) w celu wykonania postanowień umowy lub warunków korzystania z naszych stron internetowych.
 •    Wypełnienie zobowiązań prawnych
 • Nasze uzasadnione interesy
 • Wypełnienie naszych zobowiązań prawnych
 • Ochrona naszych aktywów i pracowników

 

6. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Oprócz podmiotów Wamiz wskazanych w punkcie 12 poświęconemu administratorom danych i danym kontaktowym, udostępniamy Państwa dane osobowe osobom trzecim z poniższych kategorii:

Usługodawcy. Są to zewnętrzne firmy, które pomagają nam prowadzić naszą działalność (podmioty świadczące usługi magazynowe, logistyczne, pocztowe, kurierskie, usługi marketingowe (organizacja promocji, obsługi emailingu, zarządzanie kampaniami reklamowymi), usługi w zakresie obsługi klienta, usługi badania rynku, usługi w zakresie serwisu i napraw, usługi w zakresie wsparcia IT/IS, w tym prowadzenia i rozwoju stron internetowych i baz danych, usługi płatnicze, firmy prawnicze, audytorskie, księgowe). Usługodawcy i wyznaczony przez nich personel będą mieć dostęp do Państwa danych osobowych w naszym imieniu wyłącznie do wypełnienia zadań, które im zlecimy, oraz będą zobowiązani zachować te dane w pełnej poufności i w bezpiecznym miejscu.

Wywiadownie gospodarcze i firmy windykacyjne. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa korzystamy z pomocy zewnętrznych wywiadowni gospodarczych i firm windykacyjnych w celu weryfikacji Państwa zdolności kredytowej (w szczególności w przypadku zamówień rozliczanych na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności) lub windykacji zaległych należności. Niezależne firmy wykorzystujące dane osobowe we własnych celach marketingowych. Z wyjątkiem sytuacji, w której udzielili Państwo na to zgody, nie sprzedamy Państwa danych osobowych ani nie udzielimy licencji na korzystanie z nich osobom trzecim do realizacji ich własnych celów marketingowych. Ich tożsamość zostanie podana, kiedy poprosimy Państwa o udzielenie na to zgody.

Osoby trzecie wykorzystujące pozyskane dane osobowe ze względów prawnych lub w związku z fuzją/przejęciem. Udostępnimy Państwa dane osobowe osobom trzecim ze względów prawnych (np. podmioty, którym jesteśmy zobowiązani podać dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa) lub w związku z fuzją lub przejęciem (zob. punkt 5).

7. ZATRZYMYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wamiz podejmie wszelkie zasadne kroki, by dopilnować, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres, ustalony z zastosowaniem poniższych kryteriów:

a) Wamiz zachowa kopie Państwa danych osobowych w formie umożliwiającej Państwa identyfikację wyłącznie tak długo, jak:

i. będzie nas z Państwem łączył jakikolwiek stosunek (np. tak długo, jak będą się Państwo znajdować na naszej liście mailingowej, aż do wypisania się z niej; aż do cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania);

ii. Państwa dane osobowe będą nam potrzebne w celach określonych w niniejszej Polityce, a my sami będziemy mieć ważną podstawę prawną, by je zachować;

a ponadto:
b) czas trwania mającego zastosowanie okresu przedawnienia dla roszczeń/zobowiązań podatkowych związanych z danym celem przetwarzania danych osobowych plus 15 miesięcy liczonych od końca roku, w których upłynął mający zastosowanie okres przedawnienia. Ten dodatkowy okres jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem okresu przedawnienia i służy określeniu jednego terminu, w którym będą usuwane, niszczone lub zanonimizowane dane osobowe. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać Państwa dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia.

W trakcie okresów, o których mowa w podpunkcie (b) powyżej, ograniczymy nasze czynności przetwarzania Państwa danych osobowych do przechowywania lub zabezpieczenia tych danych, z wyjątkiem zakresu, w jakim określone dane stanowią przedmiot dochodzonego roszczenia lub jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

Po upływie okresów wskazanych w podpunktach (a) i (b) powyżej, w zakresie, w jakim każdy z nich ma zastosowanie, albo (i) trwale usuniemy lub zniszczymy Państwa dane osobowe, (ii) albo dokonamy ich anonimizacji.

8. PRZECHOWYWANIE I/LUB PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Stosujemy odpowiednie środki (opisane poniżej), by Państwa dane osobowe były bezpieczne i zostały poufne. Należy jednak pamiętać, że środki te nie mają zastosowania do informacji, które udostępniają Państwo publicznie na portalach społecznościowych osób trzecich. Osoby, które mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez naszych upoważnionych pracowników lub pośredników wyłącznie w wymaganym zakresie, w zależności od celu, w jakim zostały zebrane (np. pracownicy odpowiedzialni za obsługę klientów będą mieli dostęp do danych klienta jako konsumenta).

Środki podjęte w środowiskach operacyjnych. Przechowujemy Państwa dane osobowe w środowiskach operacyjnych, w których stosowane są uzasadnione środki bezpieczeństwa, by nie dopuścić do nieuprawnionego dostępu do nich. Ponadto stosujemy uzasadnione standardy ochrony danych osobowych. Przekazywanie informacji za pośrednictwem internetu nie jest niestety całkowicie bezpieczne i choć staramy się jak najlepiej chronić Państwa dane osobowe, to nie możemy zagwarantować ich pełnego bezpieczeństwa podczas ich przesyłania za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji.

Środki, których podjęcia oczekujemy od Państwa. Państwo również pełnią ważną rolę w ochronie swoich danych osobowych. Zakładając konto online, należy się upewnić, że wybrane hasło jest trudne do odgadnięcia dla innych. Nigdy nie wolno ujawniać swojego hasła innym. Są Państwo odpowiedzialni za zachowanie swojego hasła w poufności oraz za każde wykorzystanie swojego konta. Jeżeli korzystają Państwo ze wspólnego lub publicznego komputera, prosimy nigdy nie zapamiętywać swojego loginu/adresu e-mail ani hasła, a także upewnić się, że wylogowali się Państwo ze swojego konta po każdej sesji. Powinni Państwo również korzystać ze środków ochrony prywatności udostępnionych na naszych stronach i w naszych aplikacjach.

Przekazywanie Państwa danych osobowych. Ze względu na międzynarodowy charakter naszej działalności możemy przekazywać dane osobowe w obrębie grupy Wamiz oraz osobom trzecim, o których mowa w punkcie 6 powyżej, w celach wymienionych w niniejszej Polityce. Z tego powodu możemy przekazywać Państwa dane osobowe do innych krajów, w których mogą obowiązywać inne przepisy i wymogi w zakresie ochrony danych w porównaniu z tymi, które mają zastosowanie w Polsce.

Przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z powyższym opisem może wymagać przekazania/przeniesienia tych danych do miejsca poza Polską – najczęściej do Francji lub Szwajcarii– a następnie przechowywania ich w takim miejscu.

Możemy także przekazać Państwa dane osobowe do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w tym do krajów, w których obowiązują inne standardy ochrony danych niż te obowiązujące w EOG. W takich przypadkach (i) stosujemy zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne w celu ochrony Państwa danych osobowych (mają Państwo prawo zażądać od nas wydania Państwu kopii tych klauzul, kontaktując się z nami w sposób opisany w punkcie 12 poniżej); lub (ii) postępujemy na podstawie Państwa zgody (jeżeli na jej uzyskanie pozwalają przepisy prawa).

9. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH I INNE PRAWA

Dostęp do danych osobowych. Mają Państwo prawo dostępu do informacji, wglądu w nie oraz do zażądania papierowej lub elektronicznej kopii informacji, jakie o Państwu zebraliśmy. Ponadto mają Państwo prawo zażądać informacji na temat źródła pochodzenia Państwa danych osobowych.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać pisząc do nas na adres [email protected]  lub wysyłając list na adres: Wamiz, 10 rue du Rendez-vous, 75012 Paris, Francja. (zastrzegamy sobie możliwość zweryfikowania Państwa tożsamości przed udzieleniem jakichkolwiek informacji). Jeżeli takie żądanie zostanie wystosowane przez inną osobę niż Państwo bez przedstawienia dowodu, że dokonano tego w Państwa imieniu, żądanie zostanie odrzucone. Należy pamiętać, że wszelkie informacje identyfikacyjne przekazane nam będą przetwarzane wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Dodatkowe prawa (np. do zmiany czy usunięcia danych osobowych). W zakresie przewidzianym przez prawo, mogą Państwo (i) zażądać usunięcia, przeniesienia, poprawy lub zmiany swoich danych osobowych, (ii) zażądać ograniczenia przetwarzania i udostępniania swoich danych osobowych, jak również (iii) cofnąć zgodę na każdy rodzaj przetwarzania przez nas danych, na który została ona udzielona (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, przysługują Państwu również dodatkowe prawa w zakresie wykorzystania Państwa danych osobowych:

• prawo sprzeciwienia się wykorzystywaniu przez nas lub w naszym imieniu Państwa danych osobowych na podstawie Państwa szczególnej sytuacji; oraz

• prawo sprzeciwienia się wykorzystywaniu przez nas lub w naszym imieniu Państwa danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim.

Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach możemy nie być w stanie usunąć Państwa danych osobowych, nie usuwając przy tym Państwa konta. Istnieje możliwość, że będziemy zmuszeni zachować niektóre z Państwa danych osobowych po przychyleniu się do Państwa żądania ich usunięcia w celu spełnienia wymogów prawnych lub zobowiązań umownych. Ponadto, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, możemy mieć możliwość zachowania niektórych z Państwa danych osobowych na potrzeby własnej działalności.

W miarę możliwości, nasze strony internetowe zostaną wyposażone w dedykowaną funkcję umożliwiającą Państwu wgląd w Państwa dane osobowe, które Państwo dostarczyli i ich edycję. Należy pamiętać, że od zarejestrowanych na naszych stronach konsumentów możemy wymagać potwierdzenia ich tożsamości (np. podania loginu, adresu e-mail czy hasła) przed udzieleniem dostępu do ich konta lub zapisaniem na nim wprowadzonych zmian. Pomaga to zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do konta.

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeśli jednak w dalszym ciągu będą mieli Państwo obawy, mają Państwo prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. MOŻLIWOŚCI WYBORU SPOSOBU WYKORZYSTYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

Staramy się, by mieli Państwo możliwość wyboru, w jaki sposób będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które nam Państwo przekazują. Do Państwa dyspozycji są niżej opisane mechanizmy kontroli swoich danych osobowych:

Pliki cookies i podobne technologie. Swoją zgodą mogą Państwo zarządzać poprzez (i) nasze rozwiązanie do zarządzania zgodami lub (ii) swoją przeglądarkę, w której mogą Państwo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie żadnych albo niektórych plików cookies lub podobnych technologii oraz która może Państwa powiadamiać o tym, że powyższe są stosowane. Zob. punkt 4 powyżej.

Działalność marketingowo-promocyjna. Mogą Państwo wyrazić zgodę na wykorzystywanie Państwa danych osobowych przez Wamiz w celu promowania naszych produktów i usług poprzez zaznaczenie odpowiednich pól na formularzach lub poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez pracowników centrum obsługi klienta. Jeżeli stwierdzą Państwo, że nie chcą już Państwo otrzymywać tego typu powiadomień, mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej, stosując się do instrukcji podanej w wysłanej Państwu wiadomości. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych jakimkolwiek kanałem, w tym na portalach społecznościowych osób trzecich, mogą Państwo w dowolnej chwili anulować subskrypcję, klikając w linki podane w wiadomości, logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej, w naszej aplikacji lub na portalu społecznościowym osoby trzeciej lub zmieniając swoje preferencje na swoim koncie, poprzez odznaczenie poszczególnych pól lub skontaktowanie się z naszym centrum obsługi klienta. Należy pamiętać, że nawet jeśli zrezygnują Państwo z otrzymywania informacji marketingowych, w dalszym ciągu możemy Państwu wysyłać komunikaty administracyjne, m.in. spis czynności dokonanych na Państwa koncie (np. potwierdzenie zmiany hasła) i inne istotne niemarketingowe powiadomienia.

Personalizacja (offline i online). W zakresie wymaganym przez prawo, jeżeli chcą Państwo, by Wamiz  przesyłało Państwu spersonalizowane wiadomości, reklamy i materiały, mogą Państwo na to wyrazić zgodę, zaznaczając odpowiednie pola na formularzu lub odpowiadając na pytania zadane przez pracowników naszego centrum obsługi klienta. Jeżeli stwierdzą Państwo, że nie chcą już Państwo otrzymywać spersonalizowanych treści, mogą Państwo z tego zrezygnować w każdej chwili, logując się na swoje konto na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji i zmieniając tam swoje preferencje na swoim koncie poprzez odznaczenie poszczególnych pól lub skontaktowanie się z naszym centrum obsługi klienta.

Personalizowane reklamy. Współpracujemy z sieciami reklamowymi i innymi reklamodawcami („Reklamodawcy”), którzy zajmują się reklamą w Internecie naszych produktów i usług w naszym imieniu oraz w imieniu innych, niezależnych od nas firm. Niektóre z tych reklam będą dostosowane do Państwa zainteresowań w oparciu o zebrane informacje na stronach Wamiz lub na stronach należących do osób trzecich. Więcej na temat tego sposobu przesyłania reklam oraz tego, w jaki sposób zrezygnować z otrzymywania reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań od firm należących do programu samoregulacji Digital Advertising Alliance („DAA”), znajduje się na stronie www.aboutads.info/choices. Ponadto mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania tego typu reklam poprzez aplikacje mobilne od firm współpracujących w ramach aplikacji AppChoices od DAA poprzez pobranie jej ze sklepu iOS lub Androida. Mogą Państwo również zatrzymać proces zbierania dokładnych danych geolokalizacyjnych wysyłanych przez Państwa urządzenie mobilne poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawieniach urządzenia.

11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Jeżeli zmieni się sposób, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi, zaktualizujemy niniejszą Politykę. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych praktyk i treści niniejszej Polityki w dowolnej chwili. O każdej zmianie Polityki będziemy Państwa informować, poprzez informację na naszych stronach internetowych/ w naszych aplikacjach lub wysyłając Państwu zmienioną Politykę.

12. ADMINISTRATORZY DANYCH I DANE KONTAKTOWE

Jeżeli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki i stosowanych przez nas praktyk ochrony danych lub jeżeli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą niezgodności z obowiązującymi przepisami ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres email: [email protected] lub  listownie na adres: Wamiz 10, rue du Rendez-Vous, 75012 Paris, Francja.

Zbadamy każdą skargę dotyczącą sposobów naszego postępowania z Państwa danymi osobowymi (w tym skargę dotyczącą naruszenia przez nas praw wynikających z mających zastosowanie przepisów o ochronie prywatności).