Purina logo

Oddział założony został przez Katarzynę Kuczyńską i Krystynę Biernat, które od roku 2005 bardzo mocno zaangażowały się w pomoc dla Schroniska prowadzonego wówczas przez Zakład Usług Komunalnych. Ponieważ prowadzenie Schroniska przez ZUK odbiegało od naszych ideałów, systematycznie, krok po kroku walczyliśmy o poprawę nie tylko warunków bytowych zwierząt w Schronisku, ale także o humanitarne, łagodne sposoby zabierania ich z miejsc, gdzie się błąkały. Oddział zaczął się rozrastać i szybko przyłączyli się ludzie walczący o dobro zwierząt.

Kamieniec
32-600 Oświęcim

Schroniska w pobliżu