Reklama

Czy u psów występują różne grupy krwi?

grupy krwi u psa advice
© Shutterstock

To, że u zwierząt występują różne grupy krwi, może być dla niektórych osób zaskoczeniem. Tymczasem, podobnie jak u ludzi, występuje kilka grup krwi u psów, kotów, świń czy przeżuwaczy. Podczas gdy u ludzi wyróżnia się 4 grupy krwi, u psów jest ich aż 20! Czym właściwie są grupy krwi? Dowiesz się z poniższego artykułu!

Przez Aleksandra Moskal

aktualizacja dnia 19.12.2019, 16:55

Jakie są grupy krwi u psów?

Oznaczenie grupy krwi u psów jest ważne w przypadkach, gdy na przykład konieczna jest transfuzja. Nie można przetaczać krwi od jakiegokolwiek psa – jest to sytuacja identyczna jak u ludzi. Dlaczego? Otóż z tego powodu, że erytrocyty (czerwone krwinki) zawierają w sobie antygeny. Przykładowo człowiek z grupą krwi A ma w czerwonych krwinkach antygeny A, zaś układ immunologiczny wytwarza przeciwciała anty-B. Układ odpornościowy nie reaguje na „własne” antygeny, ale w razie transfuzji krwi antygeny dawcy traktowane są jak ciała obce i atakowane. Biorca może wtedy wytworzyć przeciwciała, które zniszczą erytrocyty dawcy.

U psów sytuacja jest nieco inna niż u ludzi – przeciwciała zazwyczaj wytwarzane są dopiero po pierwszym kontakcie z „obcą” krwią, dlatego podczas pierwszej transfuzji nie jest konieczne przetaczanie krwi tej samej grupy. Podczas każdej kolejnej transfuzji przeciwciała są wytwarzane zawsze i dochodzi do wstrząsu poprzetoczeniowego. Warto jednak wykonać badanie na oznaczenie grupy krwi nawet przed pierwszą transfuzją, ponieważ w rzadkich przypadkach, w razie przetoczenia innej grupy krwi u psów dochodzi do wytworzenia przeciwciał i wstrząsu. Ponadto uważa się, że czas przeżywania czerwonych krwinek jest skrócony.

W badaniach wyróżniono aż 20 grup krwi u psów, jednak najczęściej występujących i najlepiej opisanych jest 8 z nich.

Grupa krwi    Częstość występowania w badanej populacji
DEA 1.1    32 – 66%
DEA 1.2    7 – 29%
DEA 3       5 – 23%
DEA 4       75 – 100%
DEA 5       10 – 55%
DEA 6    -
DEA 7        8 – 45%
DEA 8    -
Tabela nr 1. Grupy krwi u psów i częstość ich występowania w badanej populacji.

Częstość występowania wszystkich antygenów różni się znacząco w wielu przeprowadzonych badaniach. Wiele zależy od rejonu, z którego pochodzi pies czy rasy psów, których krew jest badana. Na przykład antygen DEA 3 (lub też DEA 1.3) oznaczono tylko u psów pochodzących z Australii.

W przypadku DEA 4 antygen został oznaczony tylko u około 75% dobermanów, ale w większości badanych populacji występuje u 98% psów. Najczęściej występujące antygeny to DEA 1.1 i 1.2. Natomiast na temat antygenów grup DEA 6 i DEA 8 jest bardzo niewiele informacji, dlatego nie uwzględnia się ich w badaniach.

Przeczytaj także