Reklama

Dlaczego pies wyje? Co oznacza psi skowyt?

pies wyje
© pixabay

Rozróżniamy kilka rodzajów dźwięków, które wydaje z siebie pies. Są to tak zwane wokalizacje. Jedną z najbardziej typowych i rozpoznawanych przez ludzi form werbalnej komunikacji jest szczekanie. Jest ono stosowane głównie wtedy, gdy inne formy zawodzą lub nie są wystarczające, jak na przykład mowa ciała. Szczekanie pełni przede wszystkim funkcję alarmową i służy zwróceniu uwagi towarzyszy, wyrażeniu swojej radości bądź udzieleniu reprymendy.

Ważne, żeby nigdy nie karcić psa ani za szczekanie, ani za wycie czy skowyt. Kara działa tylko doraźnie i objawowo, maskując przy okazji jego główną przyczynę, powodując frustrację i narastanie problemu. Jeśli wokalizacje stają się dla nas uciążliwe, lub coś w nich powoduje nasz niepokój, należy zlokalizować ich źródło i rozpocząć z nimi pracę, najlepiej przy wsparciu behawiorysty.
 

Przez Olga Balicka

aktualizacja dnia 24.03.2021, 17:00

Dlaczego pies wyje, czyli czym jest i co oznacza skowyt psa?

Dlaczego pies wyje? Wycie i skowyt psa to to szczególne formy szczekania, które zazwyczaj oznaczają lęk albo długotrwałą frustrację, powstałą u psa w wyniku na przykład lęku separacyjnego.

Może to być też objaw strachu, któremu często towarzyszy popiskiwanie, skomlenie, drżenie i warczenie, a także zachowania oznaczające niepokój, takie jak krążenie w kółko czy chowanie się za właścicielem.

Skowyt psa najczęściej oznacza ból. Dźwięk ten często pojawia się w sytuacji, gdy przypadkiem nadepniemy mu na łapkę czy ogon. Skowycząc, pies próbuje zwrócić na siebie uwagę.

Psi skowyt jest jednym z pierwszych dźwięków, jakie zaczynają wydawać z siebie szczeniaki i pełni on funkcję przywołującą matkę do siebie, pozwala jej też zlokalizować, gdzie znajdują się szczeniaki, a u wilków prawdopodobnie oznacza potrzebę pielęgnacji, wylizania futra przez matkę. 

Pies wyje bez powodu?

Psi skowyt, powtarzający się w określonych sytuacjach (na przykład przy skoku) albo przedłużający się bez wyraźnej przyczyny zewnętrznej, jest wskazaniem do wizyty lekarza weterynarii, ponieważ może oznaczać problemy zdrowotne.

Ważna jest przede wszystkim obserwacja otoczenia i okoliczności towarzyszących skowytowi, bowiem pies nigdy nie zachowuje się tak bez powodu!

Pozostałość po przodkach…

Wycie psa jest prawdopodobnie pozostałością po zachowaniu przodków. Udomowione psy nie potrzebują tej formy komunikacji, co nie oznacza, że tak po prostu się jej pozbyły. Wycie oznaczało tęsknotę za towarzystwem i pojawiało się w momentach samotności, dodatkowo było sygnałem ostrzegawczym, sygnalizującym, że na terytorium pojawił się intruz, a także oznaczało poczucie wspólnotowości. 

Stąd też pozostał u niektórych psów pewien atawizm, który sprawia, że gdy słyszą wycie innych psów – też zaczynają wyć. Można zaobserwować tego typu zachowania na wsiach, gdzie psy często trzymane są na łańcuchach i gdy jeden pies w okolicy zaczyna wyć, inne się dołączają.

Spowodowane jest to wspomnianym poczuciem wspólnotowości, a także frustracją powstałą w wyniku trzymania zwierzęcia na łańcuchu i braku zapewnienia podstawowych potrzeb, takich jak ruch, zabawa czy kontakty społeczne.

Dlaczego pies wyje w domu?

Jeśli pies wyje w domu, jest to z pewnością uciążliwe, ale nie musi świadczyć o zaburzeniach behawioralnych.

Przyczyn wycia może być wiele – od nudy, poprzez potrzebę zwrócenia na siebie uwagi opiekuna, ból, aż po sygnały terytorialne towarzyszące na przykład cieczce, czy pojawieniu się nowego samca.

Niejednokrotnie też zdarza się, że właściciel nieświadomie wzmacnia u psa wycie, głaszcząc go i podając smakołyki w ramach „pocieszenia”. Pies nie czuje się jednak wówczas pocieszony, ale właśnie nagrodzony za wycie, w związku z tym będzie to zachowanie prezentował częściej i bardziej intensywnie.

Podobnie jak w przypadku skowytu, przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, jakie okoliczności towarzyszą wyciu. Jeśli pies „wyje bez powodu”, może to oznaczać ból – lepiej wtedy skontrolować jego zdrowie u lekarza weterynarii.

Podobnie kiedy nagle zaczyna wyć, choć wcześniej mu się to nie zdarzało – każda nagła zmiana w zachowaniu psa powinna wzbudzać nasz niepokój. Zastanówmy się też, czy poświęcamy swojemu psu odpowiednią ilość czasu, czy bawimy się z nim i poświęcamy mu uwagę, bo w tym może leżeć przyczyna problemu. 

Wycie a lęk separacyjny

Szczególnymi okolicznościami, kiedy wycie powinno zwracać naszą uwagę, jest wokalizowanie podczas naszej nieobecności, ponieważ może świadczyć o przeżywanym przez psa lęku separacyjnym.

Wówczas wymaga podjęcia pracy, ponieważ nieleczony lęk separacyjny narasta i jest coraz trudniejszy do zwalczenia. Takiej sytuacji niejednokrotnie towarzyszy niszczenie w domu oraz nadmierna ekscytacja przy powrocie właściciela. 

Nocny stróż

Często spotykanym problemem jest wycie psa w nocy. Najprawdopodobniej jest to obrana przez niego forma komunikacji albo z rodziną, albo z okolicznymi psami. Może być też formą ostrzegania przed niebezpieczeństwem i wzywania członków rodziny do pomocy, na przykład gdy ktoś chodzi dookoła domu.

Stoi za tym zachowaniem silny instynkt i nie tak łatwo z nim walczyć. Istnieją rasy bardziej predysponowane do tego typu zachowań, jak np. psy stróżujące

Podsumowanie

Szczekanie, wycie, skowyt i innego rodzaju wokalizacje są dla psa naturalną formą komunikacji. Potrafią być uciążliwe, ale rolą właściciela jest zrozumienie i akceptacja naturalnych psich potrzeb oraz instynktu.

Nie należy walczyć z nimi karając psa, ponieważ mogą one albo wzmocnić niepożądane zachowanie, albo zamaskować jego przyczynę, powodując frustrację i pogłębienie problemu.

Unikać też należy wynalazków takich jak obroże antyszczekowe, które rażą psa prądem, kiedy wydaje dźwięki. Mogą one powodować szereg nieprzyjemnych konsekwencji – od zdrowotnych, po behawioralne. 

Kiedy tego typu zachowania robią się uciążliwe, możemy skonsultować się z behawiorystą i ustalić ich podłoże – podstawą jest obserwacja psa. Musimy zwracać uwagę na to, w jakich okolicznościach pojawia się wokalizacja i kiedy ustaje, a także pilnować się, aby odruchowo jej nie wzmacniać, na przykład „pocieszając” psa.

Dobrze też mieć na uwadze, że wokalizacja niejednokrotnie oznacza ból. Każda nagła zmiana zachowania psa powinna wzbudzić nasz niepokój, ponieważ może świadczyć o poważnych problemach zdrowotnych!

Bibliografia:
1. A. Horowitz, Oczami psa.